ADVERTISEMENT

This area is available for advertisement. Please contact for details.

Arnivang
Get Adobe Flash player

Lo-eh Book stall, Monjir press, Longchor

––Philip Ronghang (Paklongkam)
Lamprang:- peneng pen ningkan ingkoi thongkep aprang alam, halaso ahut nelita pariso charlimirmir aporlo. Ninghanglet ahut epak pakni aloh kaporhidun kacharli aporlo. Labangso apor ahutke Karbi anglong angbongta lahai avarsaiavedet asonlang. Sitame isi hini ahut pen ahut nangklangbom. Pirthe adang along birta aloh, lamsai aphurkimo koson pu alam ili langdam lote China adet helo birta aloh keklang chengke. Atheke Chines atum helo paper mate kot kaselam cheng lapen kepaklang cheng atumlo. Lasi latum pirthe adangpen  bang paklangkle asonta paklang thekserlo, adunthu India adet kechengsi abirta alohke Bangol Gadget helo. Karbi atumta kepaphi dun aret akhai kalilo, atheke India adet Independent longle ako penta areng kelok Missionary atumpen birta alo paklang tekanglo. ‘Birta’ pu helo bangso aloh mate lamsai amenke. Birta aloh keklang ahutke neli lapen ongdung atumta ketheklonglesi ke-ong, sitame akehai Sar Rasing Pator kachepaduk pen pangrumsi BIRTA pu amen irsi ilitum aphan puthot paklang thulo. Lake ning arongmeme alamlo. Birata aloh asonthak thakthak ilitum along pen kangbo do-ohlo. Lahai lang sinang.
Longchor: Peneng pen ningkan ingkoi kalite sosechot aprang (Ningkan 20-30) ahut halaso ahut neli hem nelipo aruitin kevanver mate kenamver epak abirta aloh lake  ‘Longchor’ pu helo. Longchor helo neli Birta aloh (News paper) apirthe along mek kachechar dunchenglo. Halaso ahut mastor atum anongnam atangka achiklo ajonvangta Diphusi kepi, laso ajoine nelipo Longchor abirta alo aningkan aphan namrai (Subscribe) det. Lasi aruivangta nelipo ason nelita langdun longbomlo. Longchor aloh along havar hapat abirta, detpi abirta, politics, lapen prekjam prekjam ason parlopon. Nelita kaporhidun chengcheng ahut labangso aloh pen penang-an ason amung kachini nangdolo. Pudam-etlote neli kai along Longchor abirta alohta isi aphurkimo asonlo. Neli kachini damjongsi chok pulote Longchor helo kechengsi Karbi Birta aloh atum angbong Registered kelongcheng (?). Aphi 1980-1990 aningkan alom pen bangso aloh keklang masapso kachingtonrem nangdo kok asonsi theklong, aphi anke klangkledetsi ilitum angbong pen ingbodet asonlo.
Lo-eh book stall: Longchor abirta aloh klangchit ahut halaso ahut Diphu Rongsopi along isi along loh kejor (Book stall) adim ing-arvenglang. Jasemetke Karbi akhai atum along bangso ahinke kedure lapen kepaphi thektiklo. Lason ahuttame Diphu rongsopi along anong kachethangklong loh kejor abangke lahelo ” Lo-eh Book Stall ” pu ‘Longchor’ aphar along theklongver. Halabangso ahut kaiketa nelining arlo kedo dong lahelo Diphu Lo-eh Book stall along loh kaprek kaprek kejor do-ohji pusi ning matha, athema bihek ahut penta loh kelang nelining kehang kethe-oh ajok. Sitame non labangso a Lo-eh book stall dolangne ave langne neli chinine. Tebonsitame Lo-eh book stall aphan ahut isike pu alam pen non puta nelining arlo pen vir un-ehdet. Jongsi dobomlang pusitame koso angden ton kedolone lata chinine. Jongsi avarsai mesen pu asonte Lo-eh book stall puthot amek pavangtu asonte puhelo nelining kamtah damke.
Monjir press: Jongsi neli katengne kali pulote Longchor abirta aloh kecham mate keprint verke Monjir press along helo. Longchor aphar kejutsi aphar along Monjir press amen keprai un-eh pin amek asonbensi do. Lake halabangso ahut aju kavepin aser asonsi Monjir press lapen Longchor abirta aloh angbong cheraplo. Monjir press Longchor abirta alodetle keprint lapu kali ke-ongdung Karbi alamsai, loh asonason keprint pon thekponlong. Karbi lamet amai atum kepaklang Lamde, Sampri apunsir, sengve amir chekedu un-eh heihui keprint theklong. Lasi Monjir press  aphan halaso ahut Karbi arat atum kachinine abang ave ason. Ta non Monjir press dobomlangne ma ante avelone chinine. Dolang tangte Monjir press achethe pading nang.
Kangthun dun:  Longchors, Monjir press lapen Lo-eh book stall a-ove ahut Dongmukak ahithi along loh kejor adim Sar Joising Rongpi pen kebipon ‘Rongpi book stall’ pu along penang anong chethang. Neli bihek ahut Tinkle, lamsai, pen ason son aloh kechonam nonpu nelining dolang. Sitame non bangso a book stall avedetlo.
Kirip angkung: Karbi akhai atum ajat akamle klemsitame kam pabeng ning kehang asonsi do. Nelita penang-an kam pabeng keklempon do. Lasonsi anut kaprekta do tahai. Ilitum along non phurkimoben keman ason kachepavir ake-ongpi ason nangdolo. Longchor, Monjir press, Lo-eh book stall itum akhai alongpen phurkimosi nangmanlo. Komane ningkeme abang lahai asere pangrum asonte puthot ovekimi atumta kelanglong avarsai longpo. Non kethurmi a-ovekimi atum aphan lahai alamthe aphuthak kethan kepachini akenangsot thetan khangjanglo. Longchor, Monjir press, lapen Lo-eh book stall Karbi akhai aphan kethetan a identity nangman thek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

September 2017
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives