ADVERTISEMENT

This area is available for advertisement. Please contact for details.

Arnivang
Get Adobe Flash player

Diphu ahithi along meh kecho

UntitledDiphu, Aru 4: Diphu police Station angkang SBI Bazaar athengno pini anerlo porphai 2 apor malom humni footpath along kedo pehri akulat
meh cho det.
Footpath along karjapther electric transformer menmen short circuit ajoine arum kedo prong pehri lapen sandel kejor akulat choteran det lo. Seta meh kapamep a gari nang kele dunphit ajoine adunghet kedo SBI Bazaar Branch a bank pen chenglok kaprek kaprek kethe dung kethe dung akulat meh kachoteran pen pajok lo.
Men-men lapuson meh kithurluk pen footpath along ketok prong akulat humni meh kecho det ajoine adung arei kedo kulat kethe ahemphu lapen kulat arlo kedo atum kaphere aok klem hur asonsi dolo.
Meh kachoteran along hormu kanahok dolo seta kithi kejang abirta ave lang, birta ketok bom apor ahut anke kulat ahemphu amen longle lang lapen ko-an ahormu si kanahokma ta klardak longle lang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives