ADVERTISEMENT

This area is available for advertisement. Please contact for details.

Arnivang
Get Adobe Flash player

Lakhijan along ingnar hem kaphalangno

Bokajan: Bokajan Forest Range angkang Jakhong niphai 25 arni ajo jirlo porphai 2:30 apor malom Lakhijan Karchong Terang arong amekar Ramsing Terang ahem jon 2 ingnam Ingar atai hem kaphalangno tekang. Laso ahut hem arlo kedo ahormu kaphalangno tekang chotta kali puru along a sok ta kecho phalangno tekanglo, seta me kopai keme ajok Ingmar ase karju long pen kat lap ajoine monit abangke thangthe detlo pusi Ramsing Terang pherangke aphan chethan.
La-an chotta kali Biren Terang ahem sok athoila ta ponpi det puta pherangke aphan thanthu. Aphithu rong asor atum chingrumsi Ingnar kiplung rintilo, setame ingnar atai pinak ajoine kiplung pahelo un-e detlo. Birta kirip apor ahutke halabangso ahavar madu Ingnam raikom asaiphu, saikhi atumta humri dam abang ave lang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives