ADVERTISEMENT

This area is available for advertisement. Please contact for details.

Arnivang
Get Adobe Flash player

Silonijan pen Chokihola adak kacheleng atovar kasemar patengne det: NYDS

Untitled Diphu: Silonijan pen Chokihola adak kacheleng atovar penang Contractor atum kasemar tengne det ajoine Nilip arat keso, ke-un-e ahut seh kachelang aphan kepon aphan katora pen danglok ason-ason akisung heihuita pho bomlo.
Bangso atovar kaselamji aphan penang asong atum abatai-batai KAAC PWD kachepahemphu along pinpur aloh kachopi dam aphong ta do-oh lo. Pinpur aloh kipi dam chuning-pining pu chot kalilo, ningkan troksi-narkep anbak dopo. Non ason barla ahut lote rat atum arve ajoine inghan, langbung, langplet aketer chinglukungsi tovar chehalat nang bomlo. Athe Silonijan rongsopi an kapaleji aphan akaprek atovar amatsi ave, lasi Nilip ahavar achethe abong atovar lo. Pirthe akisung keboi alam munthi damdesi Malpani akehai atum along pen along tovar kasemar thek damlong jaisi, ongdung arat atum aning cheparong rintilo. Setame penang ajir kiding pen ajahak a Contractor atum tovar kasemar ingtonkok asonsi thek dun long.
Tovar kasemar tang ajo anta tovar kasemar asim abangke mepik, bonta bang sar-sar palamthe asonsi ‘Ave ongte chehe a-ok ta ok lo’ pu ason thak-thaksi, maduta pudun hai abang ave detlo. Athe mo pene chopu dun pen klemthuthe det na pu kaphere pen amat langdun prong chot.
Labangso atovar ta Nilip ahavar arat aphan kapachingthur-iji aphan eson avarsailo. Tovar kaheno ajoine Bus ta ningkan 6 aprang pen kacheleng ingtonkok lo. Kopi ajoinesi kaprek-kaprek ahavar alongke tovar kasemar asai keklemsiple Nilip ahavar apharmanke pisi pangkrevelo? Pinpurme, Diphu pen Manja adak kacheleng atovar ajo-phirlo keklemta thek dun long lapen Lumding pen Diphu atovar lethotta kasemar tangkailo asonsi thek dun long. Sonsi Hamren lapen Khanduli adak kacheleng atovar ta penang aphai pen semarbomsi thek long dun.
Bonta Silonijan pen Chokihola atovarke keklemji aphan tangka tong kave det ma? Karbi Anglong pachingthurji pulote atok-ano ta mesen kacheleng atovar semar lapji aphan Karbi Anglong Autonomous Council (KAAC) PWD kachepahemphu EM Longki Timung aphan Nilip Youth Development Soceity (NYDS) choningri alam Khogen Terang pachetak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS
Archives