ADVERTISEMENT

This area is available for advertisement. Please contact for details.

Arnivang
Get Adobe Flash player

Irui angbong edon ahem phongni ingnar kaphalangno dam

Untitled Kheroni: West Karbi Anglong Kheroni Police Station angkang Matikhula arong along irui angbong edon ahem along phong-ni ingnam a ingnar kaphalangno dam.
Birta kelong atengke, Matikhula arong asar  Gandhi Ingti ahem Jakhong 3 jirlo porphai 3.20 apor malom ingnam a ingnar joni damsi hem phalangno. Hem arlo kibi asok, asang lapen hanjang cholap lapen hormu-hortar ta paheno tekang et pusi birta long dun.
Sok mon 20, sang mon 2, hanjang mon pho anbak do kechopi tekang lapen ongdung ahormu-hortar phalangno tekang, kado kave Sika suri 50 sose ahormu panahok tekang lo.
Bangso abirta Kheroni Range Forest atum aphan pachini dam lo sitame Ingnam Raikom asaikhi atum birta ketok ahut anke humri damde lang.
Kephovek abangphu Gandhi Ingti pherangke aphan kachethan atengke kedamtang Vosik achiklo 24 aningve kechengsi aphong ingnar hem kaphalangno dam aphuthak Ingnam Raikom asaikhi atum aphan pachini dam lo sitame Ingnam Raikom atum ano cheden abangve. Laso aphi atumi adap puthot hem nang kipri pi aphuthak ta pachini dam lo seta lapuson thak thak dojoijai pusi kisung kepho Gandhi Ingti pherangke athengno ningri dun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives