Get Adobe Flash player
Recent Post
Archives

Khatkhati along inut CRPF kokthat kachipi

Bokajan:  Khatkhati Police Station angkang CRPF Khatkhati Group Centre along inut CRPF kokthat chipi det. Birta atengke, kedamtang penang arni pen Chhatishgarh Force aboha aphan seke ke-en bom inut Indeswar Mandabi (25) phari pen chekokthatsi apran che-en det. Birta kelong pen Assam Police adim an pale si sai denglo. Alangli kopi ajoine si kokthat kachipi ma? aphuthak police asaiphu atum klardak alam rip longle lang pusi saiphu ningje. Seta eson pen munthi dam lote, alangli phan bang kaprek atumsi kapathi ta hai. Athe kokthat kachipi-i aphamri kevek karlin phak. Akaprek arideng pensi apran kedam puta police asaiphu honthe dam. Kithi lot abangphu 42 Bn. alongsi seke en dun bom puta pherangke birta long dun thu.

Facebook Twitter Email

Leave a Reply

Latest news