ADVERTISEMENT

This area is available for advertisement. Please contact for details.

Arnivang
Get Adobe Flash player

Karbi alam ketok kejoi pen kapangcho aphan amek (Script) kangvai pen kapithir kenangsotlo

Karbi alam pini arni anta kangcho thekthe det ke hini- kethom alam pen rambeng- ramphang nang kedo apot. Karbi atum angbong loh-kethek atum kadure ajok loh ketok kadure ajoineta isi lo lapen Karbi alam ketok iji aphan amek (Script) kachepithir thekthe penta katikuk dun thetanlo. Karbi akhei methang ketok amek (Script) kavedet ajok akaprek akhei atum asonsi ketok amek chongvai dun nangkok lo. Bonta kedamtang ningkan phlikep sose angbong koloso amek pensi Karbi alam ketok i nangji ma pu aphuthak emethang angbong kachehili, kachebohong ansi achiklo- aningkan pedam pedam pen panahoklo. Kecheng penta Karbi atum angbong amek aphuthak hamphang hini dokoklo. Hamphang isi abangke Assamese amek pensi tok nangji pu kamatha atumlo lapen Roman amek pensi tok nangji pule kamatha atum hamphang isi lo. Hamphang hini angbong kachedonmgdai penang aningkan damlo. Assameseamek pensi tok nangji pu ahamphang abang halabangso ahut Dist Council kachari asongja atum akerap kelonglok ajoine Roman amek aphan kekroi ahamphang aphan thangnat avarsai piponpedet. Seta bangso kachehilisei alam ningkan ingkoi sose aphrang chepijut lo. Karbi alam ketok aphan Roman amek si asai pedo nangpo pusi cheparailo. Bonta kethek thulong abangke Roman amek alar English amek pensi Karbi amek aphan ingvai rong. Ladak karju thekthe akorte-ingjir atum dolang tahai. Lasi alanglitum pen kachethan rappetji aphansi ning hanglo. English atumta amethang amek kavedet ajoine Roman amek pensi mesen- dorchit an chongvailo. English atum Roman amek pen mek 26 ansi enchot. Son thotsi Europe adet pulonang- France, Spainish, Dutch, German pen akaprek kaprek atumta amethang alam tok-i dorchit ansi Roman amek pen chongvailo. Ilitum kachini pen ketheklong English amek 26 ilitum Karbi alam ketok aphan enthei seta dor-i-eh lang. Karbi alam ketok kapachoklimji aphan mek akimi (New alphabet or script) kiri mate kangvai nangji akenangsot lo. Lason dorplup mate choklim an amek do nangji pulote Roman amek pensi chongvai phit nangji. Roman amek pen jongsi chongvai phit lote ilitum kenangji an amek ta chongvai longpo. Parno damme, kechingke Khasi alamta Bengali amek pensi toklo. Bonta amek pen choklimledet ajok aphisi Roman amek enlo. Lasi Khasi amek langdam lote English son thotsi dordelang lapen choklimlelang pulote dorchit pen chokchit an Roman pensi en nangpo pima English atumta amethang alam ketok aphan dorchitsi ingvai chot apot kedobom mek 26 pen chotke Karbi alam ketok pachoklim un-eh. Pirthe adang ongdung akhei atum methang thang alam ketokji aphan Roman, Arabic, Devanagiri pen akaprek kaprek heihui amek pensi chongvailo. Akhei tinta alam prekjam apotsi amek kachongvaile elongvet pusetame komatne atum ongchet kalite jumchet tahai. Pulonang English pen German alam ta Roman pensi enlo. Bonta German amek langdam lote English pen kacheprekjek penang amek theklongji. Lasi English alongta la-an vet apot Karbi atumta la-an tame pu kamatha damke chokche. Karbi amek kenangji kedorde lang an kiri kangvai pen kapathir asai klem nangji. Kemenei ke bangso aphuthak Krungcingsai (Seminar) padota henone.

2 Responses to Karbi alam ketok kejoi pen kapangcho aphan amek (Script) kangvai pen kapithir kenangsotlo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

December 2011
M T W T F S S
    Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archives